Nedestruktivní testování (NDT)

Společnost Bohemian Technology Group s.r.o. nabízí následující NDT a měřící metody: