TiePie Handyscope HS5

TiePie Handyscope HS5
Katalogové čísloHS5
Termín dodání2 týdnů
Cena od930,00 bez DPH
~24 255 Kč bez DPH

Duální 14 (16) bitový osciloskop se vzorkovací rychlostí až 500 MS/s s funkcí generátoru

Tento výkonný USB osciloskop kombinuje rychlé vzorkování až 500 MS/s vysokým rozlišením 12, 14 a 16 bitů, velkou pamětí o velikosti 64 MSamplů a extrémně přesným vestavěným 40 MHz, 14 bit generátorem signálů s výstupem až 12 V, amplituda (24 Vp-p) s velmi přesným tvarem signálů.

Osciloskop podporuje nepřetržité měření - streamování až 20 MS/s. Navíc lze synchronizovat s dalšími osciloskopy (do 30 % vzorkovací periody) pomocí rozhraní CMI (microHDMI port), a vytvořit tak vícekanálový osciloskop se synchronizovanou časovou základnou. Rozhraní CMI je vestavěné na všech modelech USB osciloskopech HS5.

Dle modelu lze vybavit USB osciloskop HS5 funkcí Sure Connect, která dokáže detekovat správnost spojení a odpor měřícího obvodu.

USB osciloskop TiePie HS5 nabízí nesrovnatelně nejlepší poměr cena/výkon a z vlastních zkušeností můžeme potvrdit, že i jeho generátor signálů je na vysoce kvalitní úrovni.

Integrace

Společnost Bohemian Technology Group s.r.o. je oficiální technický a technicko-podpůrný partner pro integrace osciloskopů TiePie do všech aplikací. Specializujeme se na .NET C# implementaci a dokážeme vám poradit i s méně obvyklými úlohami.

Ke stažení:

File
Český manuál HS5
HS5 Manual English
Měření
Počet kanálů 2 analogové
CH1, CH2 BNC konektory
Typ Single ended
Rozlišení 8, 12, 14, 16 bit uživatelsky nastavitelné
DC přesnost 0.25 % (typicky 0.1 %) celého rozsahu ± 1 LSB
Rozsah ±200 mV až ±80 V
Vazba AC/DC
Impedance 1 MOhm / 25 pF ± 1 %
Maximální napětí 200 V (DC + AC špička < 10 kHz)
Maximum napětí (sonda 1:10) 600 V (DC + AC špička < 10 kHz)
Šířka pásma (-3dB) na 75 % rozsahu vstupu
Ch1 250 MHz
Ch2 100 MHz
AC coupling cut off frequency (-3dB) ±1.5 Hz
SureConnect Volitelně na modelech s označení S
Maximálnínapětí na konektoru 200 V (DC + AC špička < 10 kHz)
Odporové měření Volitelně na modelech s označení S
Rozsahy 100 Ohm až 2 MOhm rozsahu v sekvenci 1-2-5
Přesnost 1 % rozsahu
Rychlsot odezvy (k 95%) < 10 µs
Maximální vzorkovací frekvence Dle modelu
Model HS5-540  
8/12 bit, měření na jednom kanálu 500 MS/s
8/12 bit, měření na obou kanálech 200 MS/s
14 bit 100 MS/s
16 bit 6.25 MS/s
Model HS5-530  
8/12 bit, měření na jednom kanálu 500 MS/s
8/12 bit,  měření na obou kanálech 200 MS/s
14 bit 100 MS/s
16 bit 6.25 MS/s
Model HS5-220  
8/12 bit, měření na jednom kanálu 200 MS/s
8/12 bit,  měření na obou kanálech 100 MS/s
14 bit 50 MS/s
16 bit 3.125 MS/s
Model HS5-110  
8/12 bit, měření na jednom kanálu 100 MS/s
8/12 bit, měření na obou kanálech 50 MS/s
14 bit 20 MS/s
16 bit 1.25 MS/s
Model HS5-055  
8/12 bit, měření na jednom kanálu 50 MS/s
8/12 bit,  měření na obou kanálech 20 MS/s
14 bit 10 MS/s
16 bit 625 kS/s
Maximum streaming rate Dle modelu Handyscope HS5 a možnostech vašeho PC 1
Model HS5-540  
8 bit, měření na jednom kanálu 40 MS/s
8 bit, měření na obou kanálech 20 MS/s
12/14 bit, měření na jednom kanálu 20 MS/s
12/14 bit, měření na obou kanálech 10 MS/s
16 bit 6.25 MS/s
Model HS5-530  
8 bit, měření na jednom kanálu 40 MS/s
8 bit, měření na obou kanálech 20 MS/s
12/14 bit, měření na jednom kanálu 20 MS/s
12/14 bit, měření na obou kanálech 10 MS/s
16 bit 6.25 MS/s
Model HS5-220  
8 bit, měření na jednom kanálu 20 MS/s
8 bit, měření na obou kanálech 10 MS/s
12/14 bit, měření na jednom kanálu 10 MS/s
12/14 bit, měření na obou kanálech 5 MS/s
16 bit 3.125 MS/s
Model HS5-110  
8 bit, měření na jednom kanálu 10 MS/s
8 bit, měření na obou kanálech 5 MS/s
12/14 bit, měření na jednom kanálu 5 MS/s
12/14 bit, měření na obou kanálech 2 MS/s
16 bit 1.25 MS/s
Model HS5-055  
8 bit, měření na jednom kanálu 4 MS/s
8 bit, měření na obou kanálech 2 MS/s
12/14 bit, měření na jednom kanálu 2 MS/s
12/14 bit, měření na obou kanálech 1 MS/s
16 bit 625 kS/s
Zdroj vzorkovacích hodin  
Interní TCXO
Přesnost ± 0.0001 %
Stabilita ± 1 ppm při 0°C až 55°C
Chybovost ±1 ppm/rok
Externí LVDS, pomocí I/O konektorů
Vstupní rozsah 10 MHz ± 1 %
Paměť  
Standardní model 128 KiSamplů na kanál
XM model 32 MSamplů na kanál
64 MSamplů při měření jednoho kanálu
Trigger (Spoušť)  
System Digitální, 2 úrovně
Zdroj CH1, CH2, OR, digitální externí, generátor start, generátor nová perioda, generátor stop
Druhy triggerů Náběžná hrana, sestupná hrana, libovolná hrana, inside window, outside window, enter window, exit window, pulse width
Úprava úrovně 0 to 100 % rozsahu
Úprava hystereze 0 to 100 % rozsahu
Rozlišení 0.006 % (14, 16 bits) / 0.025% (12 bits)
Pre trigger 0 až 64 MSamplů při měření 1 kanálu, 0 až 32 MSamplů při měření 2 kanálů, rozlišení 1 sample (vzorek)
Post trigger  64 MSamplů při měření 1 kanálu, 0 až 32 MSamplů při měření 2 kanálů, rozlišení 1 sample (vzorek)
Trigger hold-off 0 to 63 MSamplů, rozlišení 1 sample (vzorek)
Trigger delay 0 to 16 GSamplů, rozlišení 1 sample (vzorek)
Segmentový trigger K dispozici pomocí LibTiePie SDK
Maximální počet segmentů 1024
Miniální délka segmentu 1 sample (vzorek)
Maximální délka segmentu 32 M / počet segmentů
64 M / počet segmentů při měření 1 kanálu
Trigger rearm time Závisí na vzorkovací frekvenci, < 700 ns při nejvyšší vzorkovací frekvenci
Digitalní externí trigger  
Vstup Rozšiřující konektor piny 1, 2 a 3
Rozsah 0 až 2.5 V (TTL)
Vazba DC
Jitter Závisí na zdroji a vzorkovací frekvenci
Zdroj = kanál ≤ 1 sample
Zdroj = extterní nebo generátor  
Vzorkovací frekvence = 500 MS/s ≤ 8 samplů
Vzorkovací frekvence < 500 MS/s ≤ 4 samplů
Vzorkovací frekvence ≤ 100 MS/s ≤ 1 sample
  1. Nejvyšší streamovací rychlost nemusí být dostupná na všech počítačích. Jedná se o problém některých pomalých USB řadičů.
Frekvenčí generátor (nezávislý naměřícím systému)
Tvary frekvencí  
Standard Sinus, obdelník, pila, pulz, šum, DC
Další vestavěné Exponenciální nárust a pád, sin(x)/x, srdeční tep, haversine, lorentz, d-lorentz
Charakteristika signálu  
Sinus  
Frekvenční rozsah Dle modelu
Model HS5-540 1 µHz až 40 MHz
Model HS5-530 1 µHz až 30 MHz
Model HS5-220 1 µHz až 20 MHz
Model HS5-110 1 µHz až 10 MHz
Model HS5-055 1 µHz až 5 MHz
Plochost amplitudy Relativní až 1 kHz
< 100 kHz ±0.1 dB
< 5 MHz ±0.15 dB
< 20 MHz ±0.3 dB (Amplituda ≤ 11 V (22 Vpp))
< 30 MHz ±0.4 dB (Amplituda ≤ 9 V (18 Vpp))
< 40 MHz ±1 dB (Amplituda ≤ 7.5 V (15 Vpp))
Nepřsnost (neharmonická)  
< 100 kHz -75 dBc
100 kHz až 1 MHz -70 dBc
1 MHz až 10 MHz -60 dBc
10 MHz až 15 MHz -55 dBc
15 MHz až 20 MHz -45 dBc
20 MHz až 30 MHz -35 dBc
30 MHz až 40 MHz -30 dBc
Obdelník  
Frekvenční rozsah Dle modelu
Model HS5-540 1 µHz až 30 MHz, a nad 30 MHz - neměřeno
Model HS5-530 1 µHz až 30 MHz
Model HS5-220 1 µHz až 20 MHz
Model HS5-110 1 µHz až 10 MHz
Model HS5-055 1 µHz až 5 MHz
Rychlost náběhu/sestupu < 8 ns
Překmit < 1 %
Variabilní pracovní cyklus 0.01 % až 99.99 %
Asymmetry 0 % of period + 5 ns (@ 50 % Duty cycle)
Jitter (RMS) < 50 ps
Pila (triangl)  
Frekvenční rozsah Dle modelu
Model HS5-540 1 µHz až 30 MHz, a nad 30 MHz - neměřeno
Model HS5-530 1 µHz až 30 MHz
Model HS5-220 1 µHz až 20 MHz
Model HS5-110 1 µHz až 10 MHz
Model HS5-055 1 µHz až 5 MHz
Nelienarita < 0.01 %
Symetrie 0 % - 100 %, kroky 0.1 %
Pulz  
Perioda 100 ns až 1000 s
Šířka pulzu 15 ns až 1000 s
Variabilní čas hrany 8 ns až 1 s
Překmit < 1 %
Jitter (rms) < 50 ps
Šum  
Šířka pásma (typická) 30 MHz
Vlastní libovolný  
Frekvence Dle modelu
Model HS5-540 0.4 nHz až 30 MHz
Model HS5-530 0.4 nHz až 30 MHz
Model HS5-220 0.4 nHz až 20 MHz
Model HS5-110 0.4 nHz až 10 MHz
Model HS5-055 0.4 nHz až 5 MHz
Délka  
Standardní model 1 až 256 KiSamplů
XM model 1 až 64 MiSamplů
Maximální vzorkovací frekvence Dle modelu
Model HS5-540 240 MS/s
Model HS5-530 240 MS/s
Model HS5-220 200 MS/s
Model HS5-110 100 MS/s
Model HS5-055 50 MS/s
Rychlost náběhu/sestupu < 8 ns
Nelienarita < 0.01 %
Doba ustálení < 8 ns do 10 % cílové hodnoty
Jitter (RMS) < 50 ps
   
Společné chareakteristiky  
Počet výstupních kanálů 1 analog, BNC
DAC rezlišení 14 bit
Výstupní rozsahy -12 až +12 V (24 Vpp) v otevřeném obvodu, frekvence ≤ 10 MHz
-11 až +11 V (22 Vpp) v otevřeném obvodu, frekvence ≤ 20 MHz
-9 až +9 V (18 Vpp) v otevřeném obvodu, frekvence ≤ 30 MHz
-7.5 až +7.5 V (15 Vpp)v otevřeném obvodu, frekvence ≤ 40 MHz
Amplituda  
Rozsahy 0.12 V (0.24 Vpp), 1.2 V (2.4 Vpp), 12 V (24 Vppv otevřeném obvodu
Rozlišení 12 bitů
Přesnost 0.4 % rozsahu
DC offset  
Rozsah -12 to +12 V v otevřeném obvodu
Rozlišení 12 bit
Přesnost 0.4 % rozsahu
Úroveň šumu  
rozsah 0.12 V 900 µVRMS
rozsah 1.2 V 1.3 mVRMS
rozsah 12 V 1.5 mVRMS
Vazba DC
Impedance 50 Ohm
Ochrana přetížení Při přetížení dojde k automatickému odpojení výstupu. Měřící sondy tolerují skart se zemí.
   
Burst (dávka)
Tvar vlny Sinus, obdelník, pila, šum, vlastní
Počet 1 až 65535
Trigger Softwarový nebo externí
   
Sweep (rozmítání) K dispozici na modelech s rozšířenou pamětí XM
Tvar vlny Sinus, obdelník, pila
Typ Lineární, logaritmický
Směr Náhoru, dolu
Trigger Softwarový nebo externí
   
Modulace  
Amplitudová modulace AM  
Nosný tvar vlny Sinus, obdelník, pila
Modulovaný tvar vlny Sinus, obdelník, pila, šum, vlastní
Modulovací frekvence 2 mHz až 20 MHz
Hloubka 0.0 % až 100 %
Zdroj Interní
Frekvenční modulace FM  
Nosný tvar vlny Sinus, obdelník, pila
Modulovaný tvar vlny Sinus, obdelník, pila, šum, vlastní
Modulovací frekvence 2 mHz až 20 MHz
Úchylka špičky DC až 20 MHz
Zdroj Interní
FSK  
Nosný tvar vlny Sinus, obdelník, pila
Modulovaný tvar vlny 50 % pracovního cyklu obdelníkového průběhu
Modulovací frekvence 2 mHz až 20 MHz
Úchylka špičky 1 µHz až 20 MHz
Zdroj Interní
   
Charakteristika systému  
Systém CDS (Constant Data Size) 
Paměť  
Standardní model 256 KiSamplů
XM model 64 MiSamplů
Pracovní režimy Kontinuální, trigger, gated
Maximální vzorkovací frekvence Dle modelu
Model HS5-530 240 MS/s
Model HS5-220 200 MS/s
Model HS5-110 100 MS/s
Model HS5-055 50 MS/s
Zdroj vzorkování InterníTCXO
Přesnost ±0.0001 %
Stabilita ±1 ppm při 0°C to +55°C
Odchylka ±1 ppm/rok
Synchronizace více osciloskopů
Maximální počet zařízení Limitováno počtem USB portů v PC, testováno s 10 osciloskopy
Nepřesnost synchornizace 0 ppm
Rozhraní
Rozhraní USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s);
(USB 1.1 Full Speed (12 Mbit/s) a USB 3.0 kompatibilní)
Požadavky na napájení
Napájení Z USB portu, nebo externí
Spotřeba 5 VDC maximálně 2000 mA
Externí napájení Z druhého USB portu, nebo napájecí adaptér
Rozměry a váha
Výška 25 mm
Délka 170 mm
Šířka 140 mm
Váha 430 g
Délka USB kabelu 1.8 m
I/O konektory
Kanál 1, 2 BNC
Generátor BNC
USB Pevný USB 2.0 kabel s konektorem typu A, 1.8 m
Rozšiřující konektor D-sub 9 F (samička)
Napájecí konektor 3.5 mm
Rozšiřující I/O konektory 2 x miniHDMI (nepoužívejte klasické HDMI kabely!!!)
Systémové požadavky
PC USB 1.1, USB 2.0 nebo novější
Operační systém Windows XP/Vista/7/8/10, 32 a 64 bitové
Linux (pomocí LibTiePie SDK)
Pracovní prostředí
Pracovní
Teplota 0 až 55°C
Relativní vlhkost 10 % až 90 %, nekondenzjící
Skladování
Teplota -20 až 70°C
Relativní vlhkost 5 %  95 %, nekondenzjící
Certifikace a shody
CE Ano
RoHS Ano
EN 55011:2009/A1:2010 Ano
EN 55022:2006/A1:2007 Ano
EN 61000-6-1:2007 Ano
EN 61000-6-3:2007 Ano
Obsah balení
Zařízení Handyscope HS5
Osciloskopické sondy 2 x Sonda 1:1-1:10 HP-9250
Příslušenství Napájecí zdroj, externí USB napájecí kabel
Software pro Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 na CD
Ovladače pro Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 na CD
Manuaály Tištěný manuál a manál na CD

Obrázky produktu

 

Související